જામનગર એલસીબીએ ધ્રોલ ના હાઈવે પર બનેલા લૂંટના બનાવનો ભેદ ઉકેલીને ૪ શખ્શોની ધરપકડ કરી છે,