RTOમાં બાઇક માટે GJ03LDની સિરીઝ ખુલીMay 17, 2019

  • RTOમાં બાઇક માટે GJ03LDની સિરીઝ ખુલી

રાજકોટ તા. 17
રાજકોટ પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર કચેરીમાં મોટરસાયકલ પ્રકારના વાહનો માટે જીજે03એલડી સીરીઝના 1 થી 9999 પૈકીના બાકી રહેતા નંબર માટે રીઇ-ઓકશન થી શરૂ કરવામાં આવનાર છે. ગુજરાત મોટર વાહન નિયમ- 1989 નિયમ 43 માં સુધારો થયા મુજબ ગોલ્ડન નંબરો થતા સિલ્વર નંબરનોની ઓકશન (હરાજી)થી ફાળવવાનું નકકી થયેલ છે. જેથી આ પ્રકારના ગોલ્ડન નંબરો તથા સિલ્વર નંબરો તથા અન્ય પસંદગી નંબરો મેળવવા ઇચ્છતા વાહન માલીકો પાસેથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
ગોલ્ડન નંબરમાં 1, 5, 7, 9, 11, 99, 111, 333, 555, 777, 786, 999, 1111, 1234, 2222, 3333, 4444, 5555, 7777, 8888, 9000, 9009, 9090, 9099, 9909, 9990, 9999
સીલ્વર નંબરમાં પસંદગી નંબર 2, 3, 4, 8, 10, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 100, 123, 200, 222, 234, 300, 303, 400, 444, 456, 500, 567, 600, 678, 700, 789, 800, 888, 900, 909, 1000, 1001, 1008, 1188, 1818, 1881, 2000, 2345, 2500, 2727, 2727, 2772, 3000, 3456, 3636, 3663, 4000, 4455, 4545, 4567, 5000,5005, 5400, 5445, 6000, 6336, 6363, 6789, 7000, 7007, 7227, 7272, 8000, 8008, 8118, 8181 મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
પસંદગીના નંબરો મેળવવા માટે તા. 18/05 થી તા. 20/05 સુધી ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવાનું રહેશે. તથા તા. 21/05/2019 ના રોજ સવારે 11.00 કલાક થી તા. 21/05/2019ના સાંજના 4.00 કલાક સુધી ઓનલાઇન ઇ- ઓકશન ખુલ્લુ રહેશે તથા તા. 21/05/2019 ના રોજ સાંજના 5.00 કલાકે કોમ્પ્યુટર દ્વારા જનરેટ કરેલ ઇ- ઓકશનનું પરિણામ નોટીસ બોર્ડ પર મુકવામાં આવશે તેમજ પરીવહન સાઇટ પર ઓનલાઇન પણ જોઇ શકાશે.
ઇ- ઓકશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ સફળ અરજદારોએ ભરવા પાત્ર થતી રકમ દિવસ - 5માં ઇ- પેમેન્ટ દ્વારા ભરણું કરી ફોર્મ આર.ટી.ઓ.કચેરીમાં તુરંત જમા કરવાનું રહેશે. સફળ અરજદારોએ નિયત સમય મર્યાદા (દિવસ-5) બીડની રકમનું ઇ પેમેન્ટ કરી ફોર્મ આર.ટી.ઓ. કચેરી રાજકોટ ખાતે જમા કરાવામાં અરજદાર નિષ્ફળ જશે તો ભરેલ રજીસ્ટ્રેશન રકમ જપ્ત થશે અને પસંદગી નંબર આપોઆપ રદ થઇ જશે. ત્યાર બાદ પેેમેન્ટ વગરની અરજીઓને રદ બાતલ ગણવામાં આવશે.