150 ફૂટ રીંગ રોડ ઉપર ગ્રીન ઝોનનો પ્રારંભMay 16, 2019

  •  150 ફૂટ રીંગ રોડ ઉપર ગ્રીન ઝોનનો પ્રારંભ

રાજકોટ તા,16
રાજકોટ શહેર સ્માર્ટ સીટી હવા તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યારે શહેરમાં ગ્રીનરીનું પ્રમાણ નિયમ કરતા ઘણુ ઓછુ હોવાના કારણે ચોમાસુ બેસે તે પહેલા શહેરમાં ઘનીષ્ઠ વૃક્ષા રોપણ કરવા માટે મહાનગરપાલિકાએ આજથી કામગીરી શરુ કરી પ્રથમ 150 ફુટ રીંગ રોડને ગ્રીન ઝોન બનાવવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.
શહેરનું વાયુ પ્રદુષણ ઓછુ કરવા, વૃક્ષો વાવવા જરૂરી બન્યા છે ત્યારે મનપા દ્વારા શહેરભરમાં 1 લાખથી વધુ વૃક્ષો વાવવાનું અભિયાન શરુ કરવામાં આવ્યું છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીના જણાવ્યા મુજબ વૃક્ષારોપણ માટે સામાજીક સંસ્થાઓ અને એનજીઓ સાથે ગઈકાલે મિટિંગ યોજ્યા બાદ આજથી 150 ફુટ રીંગ રોડ ઉપર ગ્રીનઝોન બનાવવાનો સવારથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. સામાજિક સંસ્થાઓ અને એનજીઓ દ્વારા વૃક્ષારોપણ થયા બાદ માવજત કરવાની જવાબદારી સ્વીકારવામાં આવી છે આથી આ વર્ષે ચોમાસા પહેલા થયેલ વૃક્ષારોપણમાં તમામ વૃક્ષોનો વ્યવસ્થિત ઉછેર થશે.
મનપા દ્વારા 150 ફુટ રીંગ રોડ તેમજ પમ્પીંગ સ્ટેશનો અને ડ્રેનેજ સ્ટેશન તથા ડીવાઈડરો અને મનપાના ઓપન પ્લોટ તેમજ સોસાયટીઓના સાર્વજનિક પ્લોટમાં પણ એક સાથે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવશે. મહાનગરપાલિકા ટ્રી ગાર્ડ, ખાડા ખોદવા, વૃક્ષો તેમજ પાણી આપવા સહિતની તમામ પ્રકારની મદદ એનજીઓ અને સોસાયટીઓ તથા સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને કરશે. ચાલુ વર્ષે એક માસમાં શહેર ભરમાં 1 લાખ વૃક્ષો વાવવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે જે જરૂર પડ્યે વધારવામાં આવશે પરંતુ આ વખતે થયેલ વૃક્ષારોપણના તમામ વૃક્ષોની માવજત થાય તેનું સંપૂર્ણપણે ધ્યાન રાખવામાં આવશે. ગઈકાલે યોજાયેલ એનજીઓ અને સંસ્થાઓ સાથેની મિટિંગમાં તમામ લોકોને અમુક ડીવાયડરો તેમજ 150 ફુટ રીંગ રોડના વિસ્તારોમાં થયેલ વૃક્ષારોપણની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે ત્યારે વૃક્ષારોપણ થયા બાદ મનપાના ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા સમાયાંતરે ચેકિંગ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમજ સંસ્થાઓને જરૂરી માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે તેમ કમિશનરે જણાવ્યું હતું.