દ્વારકામાં રૂક્ષ્મણી વિવાહની ભવ્ય ઉજવણી

  • દ્વારકામાં રૂક્ષ્મણી વિવાહની ભવ્ય ઉજવણી


અન્નકૂટ ધરાયોભગવાન દ્વારકાધીશ અને તેમના મુખ્ય પટરાણી માતા રૂક્ષમણીના વિવાહની દ્વારકા ના રૂક્ષમણી મંદિરે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. સવારે દ્વારકાના રૂક્ષમણી મંદિરે વિદ્વાન બ્રાહ્મણોના હસ્તે શોસ્ત્રોક્ત વિધિથી ગ્રહશાંતી તમજ અગિયારસની વિધિ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.ત્યાર બાદ માતા રૂક્ષમણીને છપ્પન ભોગ આરતી અને દર્શન ખુલ્લા મુકવામા આવ્યા હતા.યાત્રાધામ દ્વારકા શેરમાં આજે ભગવાન શ્રી દ્વારકાદિશ અને તેમના પ્રિય પટરાણી રૂક્ષમણીના શુભ વિવાહ મહોત્સવ ઊજવવામાં આવી રહ્યો છે.