રાજકોટ વોર્ડ 13ના ભાજપ કાર્યાલય ખાતે મારામારી,કોર્પોરેટર અને કાર્યકરો વચ્ચે મારામારીApril 21, 2019

  • રાજકોટ વોર્ડ 13ના ભાજપ કાર્યાલય ખાતે મારામારી,કોર્પોરેટર અને કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી
  • રાજકોટ વોર્ડ 13ના ભાજપ કાર્યાલય ખાતે મારામારી,કોર્પોરેટર અને કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી

રાજકોટ વોર્ડ 13ના ભાજપ કાર્યાલય ખાતે મારામારી...કોર્પોરેટર અને કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી...તિન રામાણીએ કાર્યકર્તાઓ ની ગર્દન દબાવી...કોર્પોર્ટરર ની દાદાગીરી આવી સામે
ટી શર્ટ માટે કાર્યકરો અને નવા ચૂંટાયેલા નીતિન રામાણી વચ્ચે માથાકૂટકાર્યકર અને રામાણી વચ્ચે બોલાચાલી બાદ કાંઠલો પકડી લેવાં આવતા મામલો બીચકયોપ્રમુખ સાહિતનાએ મામલો થાળે પાડવા કર્યો પ્રયાસ

 
 
 

Related News