કાલથી સુજલામ-સુફલામ જળ અભિયાન: ખેડૂતોને મફત કાંપ

 રાજ્ય સરકાર લોકભાગીદારીથી સૌરાષ્ટ્રભરના જળાશયો
ઊંડા ઉતારાશે
 મોરમ - કાંપના વેચાણ
પર પ્રતિબંધ, પાળાઓને
નુકસાન નહીં કરવા સૂચના
રાજકોટ તા.14
રાજકોટ સહિત રાજ્યભરમાં આવતિકાલથી શરૂ થતાં સુજલામ-સુફલામ જળ અભિયાનમાં તળાવ-જળાશયોમાંથી નિકળનાર માટી, મોરમ સહિતનો કાપ ખેડૂતોને મફતમાં આપવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ માટે રાજ્યના ઉદ્યોગ અન ખાણ વિભાગના નાયબ સચિવ ડી.જી.ચૌધરીએ પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે.
જળસંંચયની કામગીરી અંતર્ગત રાજ્યના સંબંધિત વિભાગો દ્વારા વિવિધ કામો હાથ ધરવામાં આવે છે. જે પૈકી તળાવો ઉંડા ઉતારવા અંગે ખુબ મોટા પાયે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. ગત વર્ષે જળસંચયનો વ્યાપ વધે તે પ્રકારના કામો ચોમાસા-2018 પહેલા મે માસમાં લોકભાગીદારીથી હાથ ધરવા માટે સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન શરૂ કરવાનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવેલ હતો. જળ અભિયાનના ફળસ્વરૂપ, ગત ચોમાસામાં જળસંચયનો વધેલ વ્યાપ જોતાં વર્ષ ર019માં પણ સુજલામ સુફલામ જળ અભિયાન અંતર્ગત દરેક જિલ્લામાં આવતીકાલ તા.15થી જળસંચયના કામો હાથ ધરવાનો નિર્ણય લેવાયેલ છે. જેમાં નમૃદા જ.સં.પા.પુ. અને કલ્પસર વિભાગ દ્વારા ખોદાણ કામમાંથી મળતી માટીનો આસપાસમાં પ્રગતિ હેઠળના સરકારી કામોમાં કે ખેડૂતોના ખેતરમાં કે જાહેર કામોમાં વપરાશ કરવાનો રહેશે અને તે માટે કોઈ રોયલ્ટી ચુકવવાની રહેશે નહિં.
રાજ્ય સરકારના જળસંચય અભિયાન અંતર્ગત તળાવની પાણી સમાવેશ/સંગ્રહની ક્ષમતા વધારો થાય, ગ્રામજનોની જરૂરિયાત અને ગામના ખેડૂતોની જમીન સુધારણા માટે મદદરૂપ થાય તેમજ ગ્રામ પંચાયતના અને સરકારના વિકાસલક્ષી અને જળ સંચય લક્ષી કામોમાં મદદરૂપ થવા ખોદાણમાંથી મળતી માટી આસપાસમાં પ્રગતિ હેઠળના સરકારી કામોમાં કે ખેડૂતોના ખેતરમાં કે જાહેર સ્થળોએ વપરાશ કરવાના હેતુસર કેટલીક શરતોને આધિન કવોરી પરમીટમાંથી અને રોયલ્ટી તથા પ્રીમિયમ ભરપાઈ કરવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે.
ગ્રામ પંચાયત દ્વારા/ સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા તેઓ હસ્તકના તળાવ/જળાશય ઉંડા કરવા સાદી માટી-કાંપ, સોફ્ટ મોરમ ખોદકામ માટે આપવામાં આવતી મંજૂરીઓને ગુજરાત ગૌણ ખનિજ છૂટછાટ નિયમો, ર017ની જોગવાઈઓ લાગુ પડશે નહિં. તળાવો-જળાશયો ઉંડા કરવાથી મળેલ/ઉત્ખન્ન થયેલ સાદી માટી-સોફ્ટ મોરમ, કાંપ તળાવની પાળ બનાવવા, ગામના લોકો દ્વારા ગામતળના ઉપયોગમાં કે ખેડૂતો દ્વારા ખેતરમાં લઈ જવામાં આવે તેમજ કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય સરકારના જાહેર વિકાસના કામે ઉપયોગમાં આવે ત્યારે કવોરી પરમીટ-રોયલ્ટી તથા પ્રીમિયમ મુક્તિનો પાત્ર થશે. તળાવ-જળાશય જે ખાતા-વિભાગ-કચેરી-વ્યક્તિ હસ્તકના હોય તેની મંજૂરી-સંમત્તિ લીધા બાદ જ તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી કરવાની રહેશે તેમજ તળાવ-જળાશય-તલાવડી વગેરેના પાળા-બાંધકામ-સ્ટ્રકચરને નુકશાન ન થાય અને પાણી સંગ્રહ- સમાવેશ ક્ષમતા મહત્તમ થાય તે રીતે વૈજ્ઞાનિક ઢબે ખોદકામ કરવાનું રહેશે. ખોદકામ દરમિયાન જો સાદી માટી-કાંપ-મોરમ સિવાય અન્ય ખનિજ મળી આવશે તો જિલ્લા ભુસ્તરશાસ્ત્રીને જાણ કરવાની રહેશે અને આવા ખનિજોને ખસેડવાના રહેશે નહિં તથા આવા ખનિજોનું ખનન, વહન કે સંગ્રહ બિનઅધિકૃત ગણાશે.
તળાવો-જળાશયો ઉંડા કરવાથી મળેલ-ઉત્ખન્ન થયેલ સાદી માટી-સોફ્ટ મોરમ-કાં5નું વેચાણ-ટ્રેડીંગ કરી શકાશે નહિં અને માત્ર અંતિમ વપરાશ જ કરવાનો રહેશે. આ રોયલ્ટી તથા પ્રીમિયમ મુક્તિનો ઉદ્દેશ માત્ર જળસંભય ક્ષમતા વધારવાનો, ગ્રામજનોની જરૂરીયાત અને ગામના ખેડૂતોની જમીન સુધારણા માટે મદદરૂપ થવા તેમજ ગ્રામ પંચાયતના અને સરકારના વિકાસલક્ષી અને જળસંચયલક્ષી કામોમાં મદદરૂપ થવાનો છે.