જામનગર જિલ્લાના વિવિધ ડેમોમાંથી થતી પાણી ચોરીના બનાવો અટકાવવા માટે તંત્રએ કમર કસી છે. પાણી ઉપર પહેરો ગોઠવવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે

જામનગર: સૌરાષ્ટ્રભરમાં ચાલુ વર્ષે પાણીની ખૂબ જ અછત જોવા મળી રહી છે. જેને કારણે પાણી ચોરીના બનાવો પણ વધી રહ્યા છે ત્યારે હવે જામનગર જિલ્લાના વિવિધ ડેમોમાંથી થતી પાણી ચોરીના બનાવો અટકાવવા માટે તંત્રએ કમર કસી છે. પાણી ઉપર પહેરો ગોઠવવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે. 

હાલ જામનગરના મોટાભાગના નદી નાળા અને ડેમ ખાલી થઈ ગયા છે. એવા સમયે ત્રણ જેટલા ડેમોમાં પાણી રહેલું છે. જેમાં સસોઇ, ઉંડ અને ફુલઝર ડેમનો સમાવેશ થાય છે ત્યારે આ ત્રણેય ડેમોમાં રાખવામાં આવેલા પાણીના અનામત જથ્થાને સાચવી રાખવા માટે તંત્રએ એસઆરપી જવાનોનો બંદોબસ્ત નો આજથી પ્રારંભ કર્યો છે. અને હવે પાણી ઉપર પણ તંત્રએ પહેરો લગાવ્યો છે.