ગુજરાતમાં 10 ટકા EBC અનામતનો આવતીકાલથી જ અમલ

અમદાવાદઃ આર્થિક પછાત અને બિન અનામત વર્ગને 10 ટકા અનામત આપવાના બિલ પર રાષ્ટ્રપતિએ હસ્તાક્ષર કરતા જ કાયદો બની ગયો છે. જેને પગલે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ મકર સંક્રાંતિ એટલે કે 14 જાન્યુઆરી 2019થી રાજ્યના ઉચ્ચ શૈક્ષણિક પ્રવેશ અને સરકારી નોકરીઓમાં આર્થિક રીતે નબળા બિન અનામત વર્ગને 10 ટકા અનામતનો લાભ આપવાની જાહેરાત કરી છે. આમ 14 જાન્યુઆરી બાદ રાજ્યમાં શૈક્ષણિક પ્રવેશો અને સરકારી નોકરીઓની થયેલી જાહેરાતોમાં ભરતી માટેની કોઈ તબક્કાની પ્રક્રિયા શરૂ ન થઇ હોય તેમાં આ લાભ મળવા પાત્ર થશે. આ ભરતી અને પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાલ સ્થગિત રાખી 10 ટકા અનામતનો લાભ આપવામાં આવશે