રૂપાણી-વાઘાણીથી નારાજીનો પડઘો હાઈકમાન્ડમાંDecember 08, 2018

 કૌભાંડમાં ભાજપના નેતાઓનાં નામ ખુલતાં નિષ્કલંક કાર્યકરોની દશા કફોડી
 પ્રદેશ નેતાઓ સમક્ષ વારંવારની રજૂઆત છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવતાં હાઈકમાન્ડમાં ફરિયાદ
ગાંધીનગર તા,8
છેલ્લા છ મહિનાથી ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચાર કૌભાંડો અને ગેરરીતિઓની અનેક ફરિયાદો બહાર આવી છે, જેમાં સીધી કે આડકતરી રીતે ભાજપના આગેવાનોના નામ બહાર આવે છે, ત્યારે ભાજપના કાર્યકરને પ્રજા વચ્ચે જવામાં અને પ્રજાને જવાબ આપવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. જો કે આ અંગે પ્રદેશ નેતાઓ સુધી ફરિયાદો અને રજૂઆતો કરી હોવા છતાં કોઇ ઉકેલ ન આવતાં અંતે કેટલાક કાર્યકરોએ હાઈકમાન્ડ સુધી ફરિયાદ કરી સરકાર- સંગઠનની કામગીરી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
રૂપાણી સરકાર દ્વારા છેલ્લા છ મહિનાથી સતત કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં કાર્યકર્તાઓની પાંખી હાજરીને પગલે સંગઠન દ્વારા કાર્યકરોને ફરજીયાતપણે હાજર રહેવા માટે આદેશ આપવામાં આવે છે. જેના કારણે કાર્યકરો પોતાનાં કામ-ધંધા છોડીને સરકારી કાર્યક્રમમાં સતત હાજર રહેવું પડે છે.
ભાજપના પીઢ કાર્યકરો સરકાર અને સંગઠનની કામગીરી અંગે પ્રદેશ નેતાઓ સમક્ષ રજૂઆત કરવા કે ફરીયાદ કરવા જાય છે ત્યારે ત્યાં કોઈ તેમની વાત સાંભળતું નથી. આ અંગે કેટલાક કાર્યકરોનું કહેવું છે કે, સંગઠન અને સરકાર ચોક્કસ વ્યક્તિઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. જેના કારણે સામાન્ય કાર્યકરનો અનાદર થઈ રહ્યો છે.