પૂજય ધીરજમુનિની નિશ્રામાં સન્માન

  • પૂજય ધીરજમુનિની નિશ્રામાં સન્માન

શ્રી વિલેપારલે જૈન સંઘના ઉપક્રમે પૂ.શ્રી ધીરગુરુદેવની નિશ્રામાં વર્ષીતપ સમિતિના શ્રીમતી જયશ્રી એસ.શાહનું સન્માન માલિનીબેન સંઘવી, શકુંતલાબેન મહેતા, જયોતિબેન મહેતાએ અને સંઘસ્મૃતિથી કિશોરભાઇ સંઘવીએ કરેલ.