દુર્ગાપૂજા પર્વની તૈયારીઓ આખરી ચરણમાં...October 13, 2018

નવરાત્રિની સાથોસાથ દુર્ગાપૂજાની તૈયારીઓ પણ શરૂ થઇ ચૂકી છે. આઠમા નોરતે દુર્ગા પૂજાના પર્વની ઉજવણી થશે. બંગાળમાં નવરાત્રિની માફક જ દુર્ગાપૂજાની ધામધૂમથી ઉજવણી થાય છે. રાજકોટમાં બંગાળી સમુદાય મોટો છે. પંડાલો તૈયાર થઇ રહ્યા છે, અને દુર્ગામાતાની પ્રતિમાઓને કારીગરો દ્વારા આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે.(તસવીર: રવિ ગોંડલિયા)