બાકીદારોએ મિલકતોના સિલ હાથે ખોલી નાખ્યા !

રાજકોટ, તા. 15
રાજકોટ મહાનગરપાલીકા દ્વારા વર્ષોથી મિલ્કત વેરો ન ભરનાર મોટા મગરમચ્છોની મિલ્કતો સીલ કરવાની કામગીરી દર વર્ષે માર્ચ મહિનાના અંતમાં કરવામા આવી હોય છે. ગત વર્ષે 430 થી વધુ મિલ્કતો સીલ કરવામાં આવી હતી પરંતુ રેગ્યુલર તપાસ ન થતા અનેક આસામીઓને જાતે સીલ તોડી નાખ્યાની ઘટના સામે આવતા વેરા વિભાગમા દોડાદોડી થઈ પડી છે.
મહાનગરપાલીકાના વેરા વિભાગ દ્વારા 1 લાખથી વધુ મિલ્કત વેરો બાકી હોય તે પ્રકારના આસામીઓની મિલ્કતો સીલ કરવાની કામગીરી ગત માર્ચ માસમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી એક મહિના દરમિયાન 430 થી વધુ મિલ્કતોને મનપાએ સીલ માર્યા હતાં નિયમ મુજબ વેરો ભરપાઈ કર્યા બાદ વેરા વિભાગ દ્વારા સીલ ખોલવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે.
પરંતુ રેગ્યુલર ચેકીંગ હાથ નથી ધરાતુ તેનો લાભ લઈ અનેક આસામીઓને જાતે સીલ તોડી નાખી મિલ્કતનો ઉપયોગ શરૂ કરી દીધો હોવાની ફરિયાદો ઉઠવા પામતા વેરા વિભાગે ફરી વખત સર્વે કરી ગધ્ધા મજુરી કરવી પડશે.
વેરા વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે અનેક મિલ્કતોને સીલ મારવામાં આવે છે જે પૈકી અમુક લાગવગીયા આસામીઓ બીજા દિવસે જ સીલ ખોલી નાખે છે જયારે વેરા વિભાગની નબળાઈનો લાભ ઉઠાવી બાકીના અનેક આસામીઓએ હવે કોણ જોવા આવવાનું છે તેવુ માનીને સીલ તોડી નાખીને મિલ્કતનો ઉપયોગ શરૂ કરી દીધાની અનેક ફરિયાદો ઉઠતા વેરા વિભાગે ફરી એક વખત તમામ સિલીંગ થયેલ મિલ્કતોનું લીસ્ટ દરેક ઝોનમાં પાઠવી તમામ મિલ્કતોનો સર્વે કામગીરી હાથ ધરી છે.