રિધ્ધી વિનાયક ધામ ખાતે ગણપતિ મહોત્સવના બીજા દિવસે મહાઆરતીમાં જોડાતા વિવિધ સમાજ

  • રિધ્ધી વિનાયક ધામ ખાતે ગણપતિ મહોત્સવના બીજા દિવસે મહાઆરતીમાં જોડાતા વિવિધ સમાજ

રાજકોટ તા,15
ગણપતિ મહોત્સવના બીજા દિવસે 2ઘુવંશી સમાજ, સાધુ સમાજ, દ2જી સમાજ, કો.ઓપ.બેંક, આઈ.એ.એસ. અધિકા2ી સહીતના અગ્રણીઓએ ગણપતિદાદાની મહાઆ2તીનો લાભ લીધો હતો. આરતીમાં 2ઘુવંશી સમાજમાંથી નવીનભાઈ ઠકક2, કાંતીભાઈ ક્તી2ા, મીતલભાઈ ખેતાણી, મનુભાઈ જોબનપુત્રા, કિ2ીટભાઈ કેસ2ીયા, કાશ્મી2ાબેન નથવાણી,શાન્તુભાઈ રૂપા2ેલીયા, હસુભાઈ ચંદા2ાણા, 2ામભાઈ બ2છા, અશોકભાઈ હીન્ડોચા, યોગેશભાઈ જશાણી, જેષ્ઠા2ામ ચતવાણી, મનુભાઈ કકકડ, મેહુલભાઈ નથવાણી, કૌશીકભાઈ અઢીયા, કનુભાઈ હીંડોચા, કેયુ2ભાઈ અનડકટ, પંકજભાઈ મજીઠીયા, વિનુભાઈ હ2ીયાણી, જીતુભાઈ સ2પદડીયા, વલ્લભભાઈ દાણીધા2ીયા, હિતેશ ગોંડલીયા, અમુભાઈ કાપડી, 2ાજેશભાઈ દુધ2ેજીયા, ગો2ધનભાઈ ગોંડલીયા, પ્રવિણભાઈ દુધ2ેજીયા, 2મેશભાઈ ગોંડલીયા, મુકેશભાઈ દેશાણી, હ2ેશભાઈ દેશાણી, ગોસ્વામી સાધુ સમાજમાંથી અનીતાબેન ગોસ્વામી, સોમગી2ી ગોસ્વામી, સુ2ેશગી2ી ગોસ્વામી, જીજ્ઞેશગી2ી ગોસ્વામી, સંજયગી2ી ગોસ્વામી, પ2ેશગી2ી ગોસ્વામી, 2ાજેશપુ2ી ગોસ્વામી, યશ ગોસ્વામી, ગૌતમ ગોસ્વામી, પ્રફુલ ગોસ્વામી, ડો. યશવંતગી2ી ગોસ્વામી, જયોતીષ્ાગી2ી, દીપકગી2ી ગોસ્વામી, જનકપુ2ી ગોસ્વામી, ડો. પ્રવિણ નિમાવત, કો.ઓપ.બેંકમાંથી હ2ીભાઈ મહેતા, લલીતભાઈ જોષ્ાી, 2મેશભાઈ લોટીયા, અશ્ર્વીનભાઈ કોટક, પિયુષ્ાભાઈ મહેતા, ઘનશ્યામભાઈ ધોળકીયા, કમલભાઈ ધામી, સત્યપ્રકાશભાઈ ખોખ2ા, હ2ીભાઈ ડોડીયા, ન2ેન્દ્રસિહ જાડેજા, ભગવાનજીભાઈ પ2સાણા, નલીનભાઈ વસા, ટપુભાઈ લીંબાસીયા સહિતના જોડાયા હતા.