વન-ડે થ્રી વોર્ડ : 11,15 અને 13 નંબરનાં વોર્ડના રસ્તાઓ અને વોંકળા થયા સાફ

  • વન-ડે થ્રી વોર્ડ : 11,15 અને 13 નંબરનાં વોર્ડના રસ્તાઓ અને વોંકળા થયા સાફ

વોંકળાઓમાંથી
22 ટન ગાર
કાઢવામાં આવ્યો
રાજકોટ તા,13
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાલ ચોમાસાની ઋતુને નજર સમક્ષ રાખી, જાહેર સ્વચ્છતા અને જાહેર સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેતા, હાથ ધરવામાં આવેલ વન ડે-થ્રી વોર્ડ અભિયાન અંતર્ગત આજે તા.13/07/2018 શુક્રવારના રોજ ઈસ્ટ ઝોનના વોર્ડ નં.15, વેસ્ટ ઝોનનાં વોર્ડ નં.11 અને સેન્ટ્રલ ઝોનના વોર્ડ નં.13માં ઝુંબેશ હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં, માન. મેયર બીનાબેન આચાર્ય, ડે. મેયર અશ્વિનભાઈ મોલીયા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન ઉદયભાઈ કાનગડ તેમજ મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાની અને વિવિધ કમિટીના ચેરમેનશ્રીઓ, કોર્પોરેટરશ્રીઓ, સ્થાનિક અગ્રણીઓ વિગેરેએ અલગ-અલગ વોર્ડમાં રૂબરૂ મુલાકાત લઇ, થઇ રહેલી કામગીરીનું નિરિક્ષણ કર્યું હતું. આજે થયેલ કામગીરીમાં સફાઈ ઉપરાંત, ડ્રેનેજ, સિવિલ વર્ક અને આરોગ્ય શાખાની પ્રવૃતિઓ સામેલ કરવામાં આવેલ.
રાજકોટ શહેરને ગંદકીથી મુક્ત કરવા માટે તેમજ ચોમાસાનની ઋતુ ને અનુલક્ષીને રોગચાળા અટકાયતી 5ગલા રૂપે આજ રોજ વન-ડે-વન વોર્ડ અંતર્ગત વોર્ડ નં.11 માં સઘન સ્વચ્છતા ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. જેમા મુખ્યત્વે નાનામૌવા રોડ, આંબેડકર નગર રોડ, સિલ્વર ગોલ્ડ રેસિડન્સી, રામપાર્ક આવાસ રોડ,ધોળકિયા સ્કુલ રોડ, 150 ફૂટ રોડ, માવડી રોડ, સ્વામીનારાયણ ગુરૂકુળ રોડ, માવડી ગામ તળ જેવા વિસ્તારો આવરી લીધેલ. આજ રોજ તા.13/07/2018 ના વોર્ડ નં.11 માં સઘન સ્વચ્છતા ઝુંબેશ અંતર્ગત સફાઇ કરાવેલ કુલ લતા/વિસ્તારની સંખ્યા 169, સફાઇ કરાવેલ કુલ મુખ્યો માર્ગોની સંખ્યા 04, સફાઇ કરાવેલ કુલ ન્યુસન્સ પોઇન્ટની સંખ્યા 08, સફાઇ કરાવેલ કુલ ખુલ્લા પ્લોટની સંખ્યા 12, મીની ટીપર વાહન મારફત કલેક્શન કરવામાં આવેલ કુલ કચરો - 22 ટન, જે.સી.બી મારફત અંદાજીત નિકાલ કરાવેલ કુલ કચરો - 17 ટન, કુલ જે.સી.બી 04, કુલ ડમ્પજરના ફેરા 06, કુલ ટ્રેક્ટર ના ફેરા 05, કયુ આર. ટી. કારગો ટીમ ફેરા 01, ચુનો-મેલેથીઓન પાવડર નો કરેલ છંટકાવ - 35 બેગ, સફાઇ કરાવેલ માર્કેટ-હોકર્સ ઝોન 01, સફાઇ કરાવેલ કુલ ટવીન બીન 04, એસીડ ફીનાઇલ દ્વારા સફાઇ કરેલ કુલ યુરીનલ 01 (પ્રેસર જેટ મશીન દ્વારા) કામગીરી કરવામાં આવેલ છે.
રાજકોટ શહેરને ગંદકીથી મુક્ત કરવા માટે તેમજ ચોમાસાનની ઋતુને અનુલક્ષીને રોગચાળા અટકાયતી 5ગલા રૂપે આજ રોજ વોર્ડ નં. 13માં સઘન સ્વચ્છતા ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવે છે જેના ભાગ રૂપે આજ રોજ વોર્ડ નં.13 માં સઘન સ્વચ્છતા ઝુંબેશ અંતર્ગત સફાઇ કરાવેલ કુલ લતા/વિસ્તારની સંખ્યા 304, સફાઇ કરાવેલ કુલ મુખ્ય1 માર્ગોની સંખ્યાછ 09, સફાઇ કરાવેલ કુલ ખુલ્લા પ્લોટની સંખ્યા 25, સફાઈ કરાવેલ વોકળાની સંખ્યા 01, ચુનો / મેલેથીઓન પાવડર નો કરેલ છંટકાવ - 45 બેગ, ટીપર વાહન ની ટ્રીપની સંખ્યા 43, ડમ્પર વાહનની ટ્રીપની સંખ્યા - 08, સફાઇ કરાવેલ કુલ ન્યુસન્સ પોઇન્ટની સંખ્યા 13, ઉપયોગમાં લીધેલ કુલ જે.સી.બી - 02, કુલ ટ્રેક્ટરના ફેરા 05 દ્વારા સફાઈ ઝુંબેશ કામગીરી કરવામાં આવેલ છે. જેમાં કુલ 25 (મે. ટન) કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવેલ.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છ ભારત મિશન અન્વયે વન-ડે-થ્રી વોર્ડની સફાઈ ઝુંબેશ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવેલ. જે અંતર્ગત તા.13/07/2018ના રોજ વોર્ડ નં.-15માં સધન સફાઈ ઝુંબેશની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ શાખા ઉપરાંત અન્ય શાખાઓ દ્વારા ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવેલ હતી. વોર્ડ નં.-15માં સફાઇ કરાવેલ કુલ લતા/વિસ્તારની સંખ્યા 151, સફાઈ કરાવેલ ખુલ્લા પ્લોટની સંખ્યા - 04, 05 મુખ્ય માર્ગોની સફાઈ, સફાઈ કરાવેલ ન્યુસન્સ પોઈન્ટની સંખ્યા - 21, કુલ એક્ત્રીત કચરો તથા ભરતી - 74 ટન, વપરાયેલ મેલેથીઓન તથા ચુનાની થેલીની સંખ્યા - 65 થેલી, જે.સી.બી, ડમ્પર, ટ્રેકટર દ્વારા કરાવેલ ફેરા-20, સફાઈ કરાવેલ વોંકળાની સંખ્યા - 02 દ્વારા કચરાનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો.
આ કામગીરી દરમ્યાન 80 ફૂટ રોડ, અમરભાઇ બથવાર માર્ગ, કુબલીયા પર, નવા થોરાળા, ખોડીયારનગર, આંબેડકરનગર, સર્વોદય સોસા. રામનગર, ભાવનગર રોડ, ગંજીવાડા, દૂધસાગર રોડ વગેરે વિસ્તારની અદાધિકારીશ્રી તથા અધિકારીશ્રી દ્વારા ઝુંબેશની ચકાસણી કરવામાં આવેલ હતી. ઝુંબેશ દરમ્યાન ગરીમા પાન સામે, ગંજીવાડા, મચ્છી માર્કેટ- કુબલીયા પરામાં આવેલ ખુલ્લા પ્લોટોની સફાઈ કરવામાં આવેલ છે.
તદ્ઉપરાંત ભાવનગર રોડ, અમરાભાઇ બથવાર માર્ગ, ગંજીવાડા મે.રોડ, નવા થોરાળા મે.રોડ, દૂધ સાગર રોડ વગેરે મુખ્ય માર્ગોની સફાઈ કરવામાં આવેલ છે. તથા વિજયનગર તથા કુબલીયા પરામાં આવેલ વોક્ળાની સફાઈ કરવામાં આવેલ છે. જેમા 10 માણસો તથા 1 જે.સી.બી. તથા 1 ડમ્પર કામે લગાડવામાં આવેલ છે. 22 ટન વોકળાના ગારનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.