પર્વ ઉત્સવ

તારીખ વાર પર્વ
તા.14/7/18 શનિવાર અષાઢી બીજ રામરથોત્સવ
તા.18/7/18 બુધવાર શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન
ચ્યવનકલ્યાણક
તા.20/7/18 શુક્રવાર શ્રી નેમિનાથ ભગવાન મોક્ષકલ્યાણક
તા.23/7/18 સોમવાર દેવશયની એકાદશી
તા.23/7/18 સોમવાર ચાતુર્માસ પ્રારંભ
તા.23/7/18 સોમવાર મોળાવ્રત