ઓખા-રામેશ્ર્વર એકસપ્રેસ કાલથી ભાટીયા સ્ટોપ કરશે

ખંભાળીયા સ્ટેશન પર વિવિધ પ્રવાસી સુવિધાઓનું સાંસદ પુનમબેન માડમ કરશે લોકાર્પણ જામખંભાળીયા તા.16
રેલ મંત્રાલય દ્વારા પ્રવાસીઓની માંગ અનુ સુવિધાને ઘ્યાનમાં રાખતા ટ્રેન નં. 16734-16733 ઓખા- રામેશ્ર્વર - ઓખા એકસપ્રેસન: તા. 17 એપ્રિલથી રાજકોટ મંડળના ભાટીયા સ્ટેશન પર સ્ટોપેજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જેનો શુભારંભ ભાટીયા સ્ટેશન પર તા.17ના સવારે 8.30 કલાકે પુનમબેન માડમ દ્વારા કરવામાં આવશે.
તા.17 એપ્રીલથી 16734 ઓખા-રામેશ્ર્વર એકસપ્રેસ ભાટીયા સ્ટેશન પર સવારે 8.50 કલાકે પહોંચીને 8.52 કલાકે રામેશ્ર્વર માટે પ્રસ્થાન કરશે. પરતમાં 16733 રામેશ્ર્વર-ઓખા એકસપ્રેસ ર3 એપ્રિલથી ભાટીયા સ્ટેશન પર થોભશે.
સાથે તા તા.17ના રોજ સવારે 10.30 કલાકે ખંભાળીયા સ્ટેશન પર આયોજીત સમારંભનું પ્રસ્તાવિક નવા ફુટ ઓવર બ્રીજ અને પ્લેટફોર્મ નં.1 પર પ્રવાસી લીફટનું ભૂમિ પુજન, ઉપરાંત પ્લેટફોર્મ નં.1 પર નવસ્થાપિત કોચ ઇંડિકેટર પ્રણાલી તથા આરો વોટર પ્લાન્ટ તથા પ્લેટફોર્મ નં. ર પર કવર શેડ તથા બેન્ચોનું લોકર્પણ સાંસદ પુનમબેન માડમ દ્વારા કરવામાં આવશે.