રાજકોટ ડેરીનાં નકલી દૂધના કૌભાંડીઓએ બોગસ ઓફિસ ઓર્ડર ઊભો કરી લીધો !

50 હજારના લાંચ પ્રકરણમાં ACBમાં રજૂ થયેલો ઓર્ડર બોગસ સાતડા દૂધ મંડળીના મંત્રીએ રજુ કરેલ ઓર્ડર અંગે ડેરીના ચેરમેનની પોલીસ ફરિયાદ
રાજકોટ તા.16
રાજકોટ જીલ્લા સહકારી દુધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘના ચેરમેન ગોવિંદભાઇ શામજીભાઇ રાણપરીયાએ પોલીસ કમિશ્નરને અરજી આપી તાજેતરમાં કથિત લાંચ પ્રકરણમાં ડેરીના કેમીસ્ટ સાજનકુમાર ગધેથરીયા સામે નોંધાયેલ કેસમાં રાજકોટ જીલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘના બનાવટી લેટરપેડ ઉપર બોગસ ઓફીસ ઓર્ડર ટપાલ મારફત રજુ થયાની ફરીયાદ નોંધાવી આ ગંભીર પ્રકરણની તાત્કાલીક તપાસ કરી રાજકોટ ડેરીના નામનો બોગસ ઓર્ડર રજુ કરનાર તત્વો સામે ફોજદારી ગુન્હો દાખલ કરી કડક પગલા ભરવા માંગણી કરી છે.
ગોવિંભાદઇ રાણપરીયાએ કરેલી ફરીયાદમાં જણાવ્યું છે કે કથિત લાંચ કેસમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોના તપાસનીશ અધિકારી સમક્ષ સાતડા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીને ઉદેશીને રાજકોટ જીલ્લા દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી.ના બોગસ લેટરપેડ ઉપર તા.રર/3/ર018 ના રોજ રાજકોટ ડેરીના મેનેજીંગ ડીરેકટરને ઉદ્દેશીને અધ્યક્ષે લખેલો બોગસ ઓફીસ ઓર્ડર રજૂ કરેલ છે.
હકીકત એસીબી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર સમક્ષ રજૂ થયેલો તા.રર નો ઓફીસ ઓર્ડર સંપૂર્ણ બોગસ અને બનાવટી છે આવો કોઇ પત્ર રાજકોટ ડેરીમાંથી સાતડા મહિલા દુધ ઉત્પાદક મંડળીને મોકલાવેલ નથી, ઓફીસ ઓર્ડરમાં દર્શાવેલ લેટરપેડ રાજકોટ જીલ્લા દુધ ઉત્પાદક સંઘ લી.ના નામનું બોગસ અને બનાવટી ઉભુ કરેલ છે. જીલ્લા સહકારી દુધ ઉત્પાદક સંઘના અધિકૃત આઉટવર્ક નંબર પણ નથી લેટરમાં જે ગુજરાતી ફોન્ટનો ઉપયોગ થયેલ છે તે કચેરીના ઉપયોગમાં લેવાતા નથી. આ ઉપરાંત પત્રમાં દર્શાવેલ કાર્યપ્રણાલી પણ રાજકોટ ડેરીમાં નથી.
આ પત્રમાં ઓફીસ ઓર્ડરનો શબ્દપ્રયોગ થયેલ છે તે જોતા સંઘની કાર્યપ્રણાલી મુજબ ઓફીસ ઓર્ડર મેનેજીંગ ડીરેકટરની સહીથી નીકળતા હોય છે. જ્યારે આ ઓર્ડરમાં અધ્યક્ષની સહી કરવામાં આવી છે અને તે પણ બોગસ સહી હોય અથવા તો સ્કેન કરેલ હોવાનું જણાય છે. આમ એન્ટી કરપ્શન બ્યુરોમાં સાતડા મહિલા દુધ મંડળીના મંત્રીએ બોગસ ઓફીસ ઓર્ડર રજુ કરી ગુનાહીત કૃત્ય કર્યાનું સ્પષ્ટ ફલીત થાય છે.
આ કેસમાં આરોપી પાસેથી બોગસ ઓફીસ ઓર્ડરની ઓરીજનલ કોપી કબ્જે કરી તેના લેટરપેડ, ગુજરાતી ફોન્ટ, સહી વગેરે બોગસ હોય આવું બોગસ સાહિત્ય રજુ કરી તપાસ ગેરમાર્ગે દોરવાનું કાવત્રુ રચનાર તેમજ તેને સહયોગ કરનાર તમામ વ્યકિતઓ સામે ગુનો દાખલ કરવા રાજકોટ ડેરીના ચેરમેન ગોવિંદભાઇ રાણપરીયાએ પોલીસ કમિશ્નર સમક્ષ ફરીયાદ કરી છે.