આજના દિવસ નો ઈતિહાસ

1740માં ક્રાંતિકારી ઉધમસિંહે અંગ્રેજો સામે જલીયાવાલા બાગનો બદલો લેવા પંજાબના પૂર્વ ગવર્નર માઇકલ ઓ ડાયરની લંડનમાં ગોળી મારી હત્યા.
2004માં ભારતીય સિતાર વાદક વિલાયત ખાનનું નિધન.
2008માં નાસાનું અંતરિક્ષ યાન એન્ડેવર સુકૂશળ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ સ્ટેશન પહોંચ્યુ.