બોર્ડના પરીક્ષાર્થીની શુભેચ્છા

ખંભાળિયા શહેર યુવા ભાજપ દ્રારા ધો.10 અને ધો.12ના બોર્ડની પરીક્ષાના વિધાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી.  (તસવીર: કુંજન રાડિયા)