જી.ટી.યુ. સેમ-પ ના પરિણામમાં વી.વી.પી. કોલેજ સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથમ સ્થાને


રાજકોટ તા.14
જીટીયુ દ્વારા સેમેસ્ટર પાંચમાંના પરીણામને રેન્ડવાઇઝ જાહેર કરાતા રાજકોટની વીવીપી એન્જીનીયરીંગ કોલેજનો સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની કોલેજોમાં પરીણામોમાં નંબર વનમાં દબદબો જાળવી રાખ્યો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં 1 થી 10 માં સૌરાષ્ટ્રની વીવીપી એન્જીનીયરીંગ કોલેજ નવમાં ક્રમે આવી છે.
સેમેસ્ટર પાંચમાંની પરીક્ષામાં કુલ 6ર3 માંથી 478 એટલે કે 76.73 ટકા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયેલ છે. આ પરીણામ જાહેર થતા વીવીપીએ પોતાનું નંબર વનનું સ્થાન જાળવી રાખેલ છે.
પમાં સેમેસ્ટરના પરીણામમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં જીટીયુ ટોપ10 માં બધી જ બ્રાંચમાં વીવીપીના વિદ્યાર્થીઓ મોરડીયા મીત અશ્ર્વિનભાઇ-નેનો ટેકનોલોજી એસપીઆઇ મુજબ પ્રથમ, સીજીપીએ મુજબ પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરી વીવીપીનો દબદબો બેકરાર રાખેલ છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં જીટીયુ ટોપ10 માં બ્રાંચ વાઇઝ વીવીપીના બાયોટેકનોલોજી વિભાગ-10 વિદ્યાર્થીઓ, નેનો ટેકનોલોજી વિભાગના 10 વિદ્યાર્થી, ઇલેકટ્રોનિકસ એન્ડ કોમ્યનિકેશન વિભાગના-પ વિદ્યાર્થીઓ, કેમીકલ વિભાગના-ર વિદ્યાર્થી, મિકેનીકલ વિભાગના-ર વિદ્યાર્થી, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના-ર વિદ્યાર્થી આમ કુલ 3ર વિદ્યાર્થીઓએ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યુ છે.
પરીણામોમાં વીવીપીનો દબદબો બરકરાર રાખવા બદલ સંસ્થાના આ. મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી લલિતભાઇ મહેતા, ટ્રસ્ટીઓ કૌશિકભાઇ શુકલ, ડો.સંજીવભાઇ ઓઝા, હર્ષલભાઇ મણીયાર તથા પ્રિન્સીપાલ ડો.જયેશભાઇ દેશકરે વિદ્યાર્થીઓ તથા પ્રાધ્યાપકોને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.