Literature

હંસરાજભાઇ ગજેરા: મશીનથી મોલ સુધીની સફર હંસરાજભાઇ ગજેરા: મશીનથી મોલ સુધીની સફર

કાગવડ ખાતે ખોડલધામનું મંદિર જયારે બાંધવાનું નક્કી થયું ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ ચેરમેન નરેશ પટેલનું નામ સૌથી આગળ લેવાતું હતું ખુદ ચેરમેન નરેશ પટેલ એવું....

March 07,2018 12:00 AM